Per què apostar per la integració laboral?

Garantir la igualtat d'oportunitats, el respecte per la diversitat i l'accés al mercat de treball per a aquests col·lectius i persones més vulnerables.

El treball és una eina fonamental per a la inclusió social, és una via d'accés als recursos econòmics, i resulta bàsica per al desenvolupament personal i social.

Les empreses haurien de tenir en compte aquestes possibilitats de contractació per diversos motius, com l'actitud positiva, motivació i l'alt compromís dels seus empleats, que repercuteix en l'increment de la productivitat.

Fomentar la integració laboral implica incrementar en la responsabilitat social corporativa cada vegada més valorada en la contractació de productes i serveis. És un compromís en valors com la pluralitat, la diversitat, la solidaritat i el respecte.

La màxima rigorositat i exigència d'aquestes persones davant de les tasques que se'ls assigna és un dels altres punts forts per a la contractació d'aquest tipus de persones, ja que són molt exigents amb elles mateixes i s'integren fàcilment en el dia a dia de la seva feina.

A més d'accedir a beneficis econòmics, les empreses que es decideixen a fomentar la integració, tenen dret a algunes bonificacions segons diferents variables.

També aporta beneficis d'ambient de treball, generant vincles positius i relacionals i potenciant el treball en equip. Les persones amb vulnerabilitat aporten tolerància i respecte i contagien les seves ganes i motivació a la resta de companys.

Etiquetes