Serveis de neteja

A Suara Inserció oferim serveis de neteja, tant a empreses com a particulars. L’experiència i formació del nostre personal acredita la màxima qualitat en el servei. 

Realitzem diferents tipus de neteja:

Neteges de xoc

Es tracta de neteges extremes en habitatges i locals de persones que pateixen malalties mentals, o persones drogodependents. Es realitza la desinfecció i el buidatges de runa i brossa. Pot anar acompanyada de control de plagues.

Neteja a fons

Es tracta de realitzar la neteja puntual per a locals i habitatges. S’acostuma a fer a  l’obertura i tancament d’un equipament o a la realització d’obres. S’ofereix un servei integral. I disposem dels equips necessaris per desenvolupar aquesta activitat amb la màxima eficiència i eficàcia.

Neteja de Manteniment

Es tracta de realitzar una neteja periòdica i planificada adaptada a cada espai i client. Els nostres treballs són revisats periòdicament i controlem que el personal compleixi amb totes les funcions que hagi de desenvolupar segons les normatives de seguretat i higiene en el treball.

Neteja especialitzada

Es tracta d’una neteja que requereix de material i/o maquinària especialitzada i de formació prèvia del personal per a dur-la a terme. i un material i/o maquinaria especialitzat. Algun d’aquests tipus de neteja poden ser, neteges tèxtils, de vidres i persianes, d’altura, de façanes d’edificis, etc.

Neteges especialitzades de façanes i vidres
Neteges especialitzades de façanes i vidres
Icon  facilities

A més a més d’aquests serveis de neteja, oferim a empreses els següents serveis:

  • Realitzem formació  de neteja per a grups i col·lectius sobre alguna neteja específica
  • Oferim servei de consultoria i us assessorem en els serveis i productes de neteja
  • Comptem amb un servei de recollida de residus higiènics sanitaris
  • I oferim la venda de productes de neteja especialitzats

Demana pressupost