Què és la integració o inserció laboral?

L'objectiu de la integració o inserció laboral és donar suport a totes les persones amb dificultats socials i professionals perquè tinguin una feina sostenible. L'important de la inserció laboral és poder preparar la tornada o la nova incorporació a l'ocupació en el mercat laboral "tradicional" de persones vulnerables.

Diferències entre integració i reintegració

Ae vegades es parla d'integració i d'altres de reintegració, en termes generals, la reintegració es fa servir en cas d'alliberament de la presó, mentre que la integració abasta una realitat més àmplia d'una població allunyada de l'ocupació (treballadors amb discapacitat, aturats, persones que es beneficien de prestacions socials mínimes, joves amb dificultats, etc.).

La nostra visió

En un context econòmic de crisi com la que estem vivint actualment, el nombre de persones excloses d'un treball segueix augmentant. La creació de llocs de treball, el suport, suport i acompanyament a aquestes persones cap a un projecte professional estable i la lluita contra l'exclusió són pilars bàsics del nostre projecte.

La nostra visió doncs, és promoure i contribuir a la inserció sociolaboral de tots aquells col·lectius vulnerables i amb risc d'exclusió social. I volem fomentar una major conscienciació social que garanteixi entorns laborals més segurs i estables i empreses més responsables.